unesco
unesco
 az | eng unesco
UNESCO haqqında unesco İdarəedici orqanlar unesco UNESCO üzrə Azərbaycan Milli Komissiyası unesco Əlavə Məlumat
unesco
 
unesco
Nizamnamə
Təskilatın nizamnaməsini sizə uyğun formatda yukləyin
unesco unesco
unesco
Memorandum
unesco
unesco
Azerbaijan Gerb
Azərbaycan haqqında
unesco
unesco      Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı UNESCO


      Onun Nizamnaməsi 16 noyabr 1945-ci ildə Londonda imzalanmış, 4 noyabr 1946-cı ildə isə 20 üzv-dövlətdən ibarət təşkilat öz rəsmi fəaliyyətinə başlamışdır
      Hal hazırda 190 dövlət UNESCO-nun üzvüdür.
      Təşkilat irqindən, cinsindən, dilindən və dinindən asılı olmayaraq bütün xalqlar üçün BMT-nin Nizamnaməsində e'lan edilmiş ədalətə, qanunçuluğa və insan hüquqlarına, habelə əsas azadlıqlara hamılıqla hörmətin tə'min edilməsi naminə xalqların təhsil, elm və mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığını genişləndirməklə sülh və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə yardım göstərməyi qarşısına vəzifə qoyur.
unesco
unesco unesco unesco
unesco
unesco