Expedientes en curso (2014)

Wirshato festival (Etiopía)
Lista de Salvaguardia Urgente - 2014
Film « Ashura Festival among the Harari »
© UNESCO