Vacancies at the UNESCO Viet Nam Office in Ha Noi

UNESCO Viet Nam periodically publishes announcements of local vacancies on this page. 

 

UNESCO Viet Nam is currently looking for experts with experience in one or more of the following areas:

 • Gender equality
 • Girls’ and women’s education
 • Results-based planning and monitoring
 • Gender mainstreaming in the classroom and extra-curricular activities
 • Gender mainstreaming in textbooks and curriculum
 • School related gender-based violence and bullying
 • Gender equality in education planning and management
 • Development of action plans in education
 • Training of female education managers
 • Gender equality in working with communities.

Qualifications:

 • University degree in relevant fields;
 • A minimum of five (5) years of experience in or more of the areas mentioned above;
 • Training on gender and/or education is an asset;
 • Understanding of related national legislation, strategies, plans and international frameworks;
 • Ability to produce quality work with accuracy in a timely fashion and to meet deadlines;
 • Service-oriented, motivated individual with the capacity to work well within a team;
 • Native command of Vietnamese is required.
 • Proficiency in English is desirable.

 

How to apply:

A letter of motivation and CV in English indicating qualifications and experience relevant to the position, together with a completed UN Personal History form (P11), should be sent by 17:30, 14 October 2015 to:

registry(at)unesco.org.vn 

Administrative Section

UNESCO Ha Noi Office

23 Cao Ba Quat Street, Ha Noi

 

 

All qualified applicants are encouraged to apply.

 

---

 

UNESCO hiện đang tìm kiếm các chuyên gia có kinh nghiệm trong một hoặc các lĩnh vực sau đây:

 • Bình đẳng giới
 • Giáo dục trẻ em gái và phụ nữ
 • Lập kế hoạch và giám sát dựa trên kết quả
 • Lồng ghép giới vào các hoạt động trên lớp và ngoại khóa
 • Lồng ghép giới vào sách giáo khoa và chương trình giảng dạy
 • Bạo lực học đường trên cơ sở giới
 • Bình đẳng giới trong quy hoạch và quản lý giáo dục
 • Xây dựng kế hoạch hành động trong giáo dục
 • Đào tạo cán bộ quản lý giáo dục nữ
 • Bình đẳng giới trong các công tác với cộng đồng.

Trình độ chuyên môn:

 • Tốt nghiệp đại học ở các lĩnh vực liên quan;
 • Có ít nhất năm (05) năm kinh nghiệm trong một hoặc hơn các lĩnh vực nêu trên;
 • Đã được đào tạo về giới và/hoặc giáo dục là một lợi thế;
 • Hiểu biết về pháp luật, chiến lược, kế hoạch quốc gia và các khuôn khổ quốc tế;
 • Có khả năng xây dựng các sản phẩm chất lượng, độ chính xác cao, kịp thời và đúng hạn;
 • Năng động, cung cấp dịch vụ với khả năng làm việc nhóm tốt;
 • Có khả năng sử dụng tiếng Việt thành thạo như tiếng mẹ đẻ;
 • Thành thạo tiếng Anh.

 

Cách thức nộp đơn:

Nộp thư bày tỏ nguyện vọng và lý lịch bằng tiếng Anh thể hiện trình độ chuyên môn và kinh nghiệm liên quan đến vị trí tuyển dụng, 01 mẫu Lý lịch tự khai của Liên Hiệp Quốc (P11). Hồ sơ gửi tới email registry(at)unesco.org.vn hay địa chỉ: Phòng hành chính, Văn phòng UNESCO Hà Nội, 23 Cao Bá Quát, Hà Nội trước 17:30, ngày 14 tháng 10 năm 2015.

 

 

Khuyến khích mọi cá nhân đáp ứng được các tiêu chuẩn trên nộp đơn tuyển dụng.

Back to top