Poland: MAB National Committee


Official Correspondance address

MSc. Zofia Nowicka

Secretary

National UNESCO-MAB Committee of Poland

Twarda 51/55 Str.

00-818 Warsaw
Tel.: (48) 226978 846
Fax: (48) 226206 221
E-mail: znowicka(at)twarda.pl

Members

Dr Joanna Adamczyk
SGGW, Wydział Leśnictwa
Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa

Mobile: 607 291 271
E-mail: joanna.adamczyk(at)wl.sggw.waw.pl 

MSc. Andrzej Antczak
Nadleśnictwo Białowieża
ul. Wojciechówka 4
17-230 Białowieża

Tel.: (48) 85 856812405
E-mail: antczak.edukacja(at)bialystok.lasy.gov.pl 

Dr hab. Radosław Dobrowolski
UMCS, Instytut Nauk o Ziemi
20-718 Lublin, Kraśnicka 2, C,D,

Tel.: (48) 81 5376843
E-mail: rdobro(at)biotop.umcs.lublin.pl


Dr Bożena Haczek
Departament Leśnictwa, Ochrony
Przyrody i Krajobrazu
Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54

E-mail: bozena.haczek@mos.gov.pl
Tel.: (22) 57 92 423

 

Prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Zakład Geochemii i Ochrony Środowiska
E-mail: agnieszka.galuszka(at)pu.kielce.pl
Tel.: (48) 41-349-70-26


Dr Andrzej Raj
Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego
58-570 Jelenia Góra
ul. Chałubińskiego 23
E-mail: andraj(at)kpnmab.pl
Tel.: (48) 75 755 33 48

Prof. dr hab. Roman Soja
Instytut Geografii i PZ PAN, Zakład Geomorfologii
31-018 Kraków ul. Św. Jana 22

E-mail:  soja(at)zg.pan.krakow.pl  
Tel.: (48) 12422-40-85


Dr Joanna Sposób
Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, ul.
Akademicka 19, 20-033 Lublin

E-mail:  jpiszcz(at)biotop.umcs.lublin.pl 
Tel.: (48) 81 537 59 53


Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski
AWF, Zakład Ekologii i Kształtowania Środowiska
Al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
E-mail:  zbigniew.witkowski3(at)awf.krakow.pl 
Tel.: 012-68 125-85
Fax: 012-683-11-71


> Back to Biosphere Reserves in Poland

                                                                                 Last updated: December 2012


 

 

Back to top