28.07.2011 - UNESCO Venice Office

The Eastern Anatolian Folk Tales from Minstrels collected in a Two-volume Book

©Alliances for Culture Tourism in Eastern Anatolia/Turkish Ministry -Audio CD cover

The UN Joint Programme “Alliances for Culture Tourism in Eastern Anatolia”, in cooperation with the Turkish Ministry of Culture and Tourism - General Directorate of Research and Training, published a two volume book accompanied by an audio CD contain a selection of 40 folk tales from Eastern Anatolia. This collection of folk tales especially focuses on the Minstrelsy tradition, providing a valuable contribution for the promotion and safeguarding of this element of intangible heritage that in 2009 was inscribed in the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

The work is based on a research carried out by Mr. Timur Yılmaz, on behalf of the Ministry of Culture and Tourism. It is composed of an introductory chapter on folk tales, followed by 40 stories each one accompanied by a short introduction by their storyteller. The attached audio CD offers a selection of the 40 folk tales.

Some of the stories are collected and published for the first time (including tales entitled: Çoban Süleyman ile Perişan Sultan, Rıza Bey, Akıllı Mehmet ile Gülfidan Hanım, Gülizar Sultan ile Çoban Süleyman, Hüseyin Bey ile Şahin Bey, Çileli Âşık ile Nazlı Sultan, Yusuf ile Gülistan, Hasret ile Ferhat, Abdullah ile Gülizar, Sümmani Ağa ile Gülgez Hanım, Dallıhan ile Nazani Sultan, Yusuf ile Elif, Timur Han ile Maya Sultan, Mete Han, Bayram ile Güldane) while other popular stories are here published in a new edition based on specific researches. All tales also contain explanatory notes and interventions by the storytellers, in order to facilitate and enrich their reading.

The book has been realised within the scope of UN Joint Programme “Alliances for Culture Tourism in Eastern Anatolia”, generously financed by the Government of Spain and aimed at safeguarding cultural heritage and promoting cultural tourism in the province of Kars.

**********************************************

Âşıklardan Doğu Anadolu Halk Hikayeleri Kitaba Dönüştü

Doğu Anadolu’da Kültür Turizmi İçin İttifaklar Birleşmiş Milletler Ortak Programı Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliği ile Doğu Anadolu Bölgesi’nden seçilmiş 40 halk hikâyesini ve bir ses CD’sini içeren “Âşıklardan Halk Hikâyeleri” adını taşıyan iki ciltlik bir kitap yayınladı. Âşıklık geleneğine dayanan halk hikayeleri derlemesi, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası Listesine 2009 yılında kayıt edilen aşıklık geleneğinin bir somut olmayan kültürel miras unsuru olarak tanıtılması ve korunmasına katkıda bulunacaktır.

Bu Çalışma, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Folklor Araştırmacısı Timur Yılmaz tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya dayanmaktadır. Kitapta halk hikâyeciliği hakkında genel bilgilere yer verildikten sonra, halk hikâyelerini anlatan âşıklar alfabetik sıralamaya göre kısaca tanıtılmaktadır. Kitabın geri kalanında ise, derleme tarihlerine göre sıralanan kırk halk hikâyesine yer verilmektedir. Âşıklardan Halk Hikâyeleri kitabı ve ses CD’si ile; “Çoban Süleyman ile Perişan Sultan, Rıza Bey, Akıllı Mehmet ile Gülfidan Hanım, Gülizar Sultan ile Çoban Süleyman, Hüseyin Bey ile Şahin Bey, Çileli Âşık ile Nazlı Sultan, Yusuf ile Gülistan, Hasret ile Ferhat, Abdullah ile Gülizar, Sümmani Ağa ile Gülgez Hanım, Dallıhan ile Nazani Sultan, Yusuf ile Elif, Timur Han ile Maya Sultan, Mete Han, Bayram ile Güldane” adlı halk hikâyeleri ilk defa derlenmiş olup, daha önceden yapılmış araştırmalara istinaden bilinen bazı halk hikayeleri ise bu yayın için daha kolay okunabilir hale getirmek ve değer katmak amacıyla yeniden gözden geçirilmiştir. Âşıkların hikâye metinlerinin dışında, hikâyelere yaptıkları eklemeler paranteze alınarak okuyucuların; âşıkların bilgilendirme, eğitme veya güldürme amacıyla hikâyelere yapmış oldukları müdahaleleri de okuma olanağı bulmaları sağlanmıştır. Hikâyelerin orijinal olarak dinlenmesini sağlamak amacıyla da bazı halk hikâyeleri ses CD’si olarak kitaba eklenmiştir.

Âşıklardan Halk Hikâyeleri kitabı, İspanya Hükümeti tarafından finanse edilen Doğu Anadolu’da Kültür Turizmi İçin İttifaklar Birleşmiş Milletler Ortak Programı kapsamında Kars ilinin kültürel mirasını korumak ve kültür turizmine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilmiştir.
<- Back to: UNESCO Office in Venice
Back to top