1. Dajkovic, Jovan. Englesko-srpskohrvatski i srpskohrvatsko-engleski recnik sinonima i antonima s fonetskim izgovorom. An English-Serbocroatian and Serbocroatian-English Dictionary of Synonyms and Antonyms. 1. izd. Beograd: Privredni pregled, 1981.

 2.  
 3. Danasnjica i Mlada Bosna: uloga i znacaj Vladimira Gacinovica. Sarajevo: Izd. biblioteke Vladimir Gacinovic, 1937.

 4.  
 5. Danicic, Dura. Knjiga Dure Danicica. / Priredio: Vojislav Duric. Beograd: Srpska Knjizevna zadruga, 1976. (Srpska knjizevna zadruga; kolo 69, knj. 460)

 6.  
 7. Danilovic, Ugljesa. Sjecanja. / Priredio: Zdravko Antonic. Beograd: Vojnoizdavacki i novinski centar, 1987.

 8.  
 9. (Das) Veterinarwesen in Bosnien und der Hercegovina seit 1879, Nebst einer Statistik der Epizootien und des Viehexportes bis inclusive 1898. Sarajevo: Landesdruckerei, 1899.

 10.  
 11. "Dass wir in Bosnien zur Welt gehoren": Fur ein multikulturelles Zusammenleben. / Johannes Vollmer (Hrsg.). Solothurn: Benziger, 1995.

 12.  
 13. Davico, Oskar. <Works. Russian> Sabrana dela. s.l.: s.n., 1969.

 14.  
 15. Davico, Oskar. Gladni stoliv. Sarajevo: Svjetlost, 1983. (Biblioteka Savremenici)

 16.  
 17. Davico, Oskar. Pesma. 5. izd. Sarajevo: Svjetlost, 1966.

 18.  
 19. Davico, Oskar. Po zanimanju samoubica: romansirana autobiografija 1927. i 1928. godine u trecem licu uglavnom. Sarajevo: Oslobodjenje, 1987-1988. (Biblioteka posebnih izdanja)

 20.  
 21. Davico, Oskar. Pod-tekst: podtekst. Sarajevo: Veselin Maslesa, 1979. (Savremena domaca knjizevnost)

 22.  
 23. Davico, Oskar. Polemika i dalje. Sarajevo: Oslobodjenje, 1986. (Biblioteka Sinteza)

 24.  
 25. Davico, Oskar. Ridaji nad sudbinom u magli. Tuzla: Universal, 1988. (Biblioteka posebna izdanja)

 26.  
 27. Dedijer, Jevto. Bilecske Rudine: antropogeografska ispitivanja. <Microform> Beograd: Srpska kraljevska akademija, 1903.

 28.  
 29. Dedijer, Jevto. Hercegovina: antropogeografske studije. <Microform> Beograd: Srpska kraljevska akademija, 1909. (Srpski etnografski zbornik; knj. 12)

 30.  
 31. Dedijer, Jevto. Hercegovina: antropogeografske studije. Beograd: Srpska kraljevska akademija, 1909. (Srpski etnografski zbornik; knj. 12)

 32.  
 33. Dedijer, Vladimir. Dnevnik. Beograd: Drzavni izdavacki zavod Jugoslavije, 1945-50.

 34.  
 35. Dedijer, Vladimir. The Road to Sarajevo. London: Macgibbon & Kee, 1967.

 36.  
 37. Dedijer, Vladimir. <Dnevnik. English> The War Diaries of Vladimir Dedijer. / Introduction by John V. A. Fine, Jr. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1990.

 38.  
 39. Dedijer, Vladimir. <Izgubljena bitka J. V. Staljina. Slovenian> Izgubljeni boj J. V. Stalina: 1948-1953. Ljubljana: ZGP Delo, 1969.

 40.  
 41. Dedijer, Vladimir. Dnevnik, 1941-1944. 4. izd. Rijeka: Liburnija, 1981.

 42.  
 43. Dedijer, Vladimir. Dnevnik. 3. izd. Beograd: Prosveta; Sarajevo, Svjetlost, 1970.

 44.  
 45. Dedijer, Vladimir. Izgubljena bitka J. V. Staljina. Sarajevo: Svjetlost; Oslobodjenje; Beograd: Prosveta, 1969.

 46.  
 47. Dedijer, Vladimir. Sarajevo hiljadu devetstso cetraneste. s.l.: s.n., 1966.

 48.  
 49. Dedijer, Vladimir. The Road to Sarajevo. <Serbo-Croatian> 2., dop. izd. Beograd: Prosveta, 1978.

 50.  
 51. Dedijer, Vladimir. The Road to Sarajevo. New York: Simon and Schuster, 1966.

 52.  
 53. <Defter-i esami-i sancak-i Vilayet-i Hersek. Croatian> Poimenicni popis sandzaka Vilajeta Hercegovina: uvod, prevod, napomene i registre. / Priredio: Ahmed S. Alicic. Sarajevo: Orijentalni Institut u Sarajevu, 1985. (Monumenta Turcica historiam Slavorum Meridinalium ilustrantia; t. 6. Serija II, Defteri; knj. 3)

 54.  
 55. Del Giudice, Piero. Sarajevo! / Danilo Krstanovic; Milomir Kovacevic, fotografi. Lugano, Switzerland: Galleria Gottardo, 1995.

 56.  
 57. Delo Ive Andrica u kontekstu evropske knjizevnosti i kulture: zbornik radova sa medjunarodnog naucnog skupa odrzanog u Beogradu od 26. do 28. maja 1980. / Uredjivacki odbor: Svetozar Koljevic; Dragan Nedeljkovic, glavni i odgovorni urednik. Beograd: Zaduzbina Ive Andrica u Beogradu, 1981.

 58.  
 59. Deretic, Jovan. Kompozicija Gorskog vijenca. Beograd: Zavod za izdavanje udzbenika Socijalisticke Republike Srbije, 1969.

 60.  
 61. Deretic, Jovan. Ogledi iz narodnog pesnistva. Beograd: Slovo ljubve, 1978. (Eseji)

 62.  
 63. Deretic, Jovan. Vidakovic i rani srpski roman. Novi Sad: Matica srpska, 1980.

 64.  
 65. Deric, Branko. Faktori razvoja u samoupravnom drustvu: osnovi teorije i problemi upravljanja. Sarajevo: Veselin Maslesa, 1985. (Biblioteka Marksizam i samoupravljanje)

 66.  
 67. Desnica, Gojko. Istorija srpskog naroda, 850-1903. Beograd; Novi Sad: Organizaciona jedinica za izdavacku delatnost Strazilovo, 1981.

 68.  
 69. Desnica, Vladan. Proljeca Ivana Galeba: igre proljeca i smrti. Sarajevo: Svjetlost, 1957. (Savremenici)

 70.  
 71. Desnica, Vladan. Zimsko ljetovanje. / Radomir Konstantinovic: Vladan Desnica ili konacna forma, pogovor. Sarajevo: Svjetlost, 1966. (Biblioteka Jugoslovenski roman)

 72.  
 73. Detoni, Marijan. Detoni. / Biografska i kriticka studija "Marijan Detoni slikar" od Miodraga Kolarica; naslovna strana i umetnicka oprema: Zivojin Spasic. Jajce: Muzej AVNOJ-a, 1970.

 74.  
 75. Devetak, Silvo. Manjine, ljudska prava, demokratija: medjunarodna zastita ljudskih i etnickih prava. Sarajevo: Oslobodjenje, 1989. (Politicka biblioteka)

 76.  
 77. Di Giovanni, Janine. The Quick and the Dead: Under Siege in Sarajevo. London: Phoenix House, 1994.

 78.  
 79. Die Osterreisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild: Auf Anregung und unter Mitwirkung des Durchlauchtigsten Kronprinzen Erzherzog Rudolf. <Microform> Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1886-1902.

 80.  
 81. Die Osterreisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild: Auf Anregung und unter Mitwirkung des Durchlauchtigsten Kronprinzen Erzherzog Rudolf. Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1886-1902.

 82.  
 83. Dijak, Vlado. Ambasador boema. Banja Luka: Glas, 1988.

 84.  
 85. Dikic, Osman. Sabrana djela: pjesme i drame. / Priredio, predgovor i biljeske: Josip Lesic. Sarajevo: Svjetlost, 1971. (Biblioteka Kulturno nasljedje)

 86.  
 87. Dimic, Moma. Mala ptica: roman za odraslu i narocito osetljivu decu. Sarajevo: Svjetlost, 1989. (Savremeni jugoslavenski roman)

 88.  
 89. Dimic, Nenad. Lisni moljci mineri iz roda Lithocolletis (Lepid, Lithocolletidae) na podrucju Sarajeva. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1968.

 90.  
 91. Dimitrijevic, Jelena J. <Correspondence. Selections.> Pisma iz Nisa o haremima. Beograd: Narodna biblioteka Srbije; Gornji Milanovac: Decje novine, 1986. (Biblioteka Ziva proslost)

 92.  
 93. Dimitrijevic, Kosta. Razgovori i cutanja Iva Andrica: prilozi za biografiju velikog pisca. / Opremio: Milorad Urdarevic. Beograd: Izdavacko-informativni centar studenata, 1976.

 94.  
 95. Dimitrijevic, Kosta. Vreme zabrana: svedocenja znacajnih savremenika. Beograd: Prometej; Apolon KO, 1991. (Biblioteka Janus)

 96.  
 97. Dimitz, Ludwig. Die forstlichen Verhaltnisse und Einrichtungen Bosniens und Hercegovina. Wien: W. Frick, 1905.

 98.  
 99. Discussion of the Origins of Thinking on Arms Control: The Sarajevo Fallacy. / Kenneth M. Jensen and Kimber M. Schraub, editors. Washington, DC: United States Institute of Peace, 1990. (Dialogues from Public Workshops; 1)

 100.  
 101. Dizdar, Hamid, ed. Narodne pripovijetke iz Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Narodna prosvjeta, 1955. (Narodna knjiznica; sv. 6)

 102.  
 103. Dizdar, Mak, comp. Stari bosanski tekstovi. Sarajevo: Svjetlost, 1969.

 104.  
 105. Dizdar, Mak. <Selections> Izabrana djela. Sarajevo: Svjetlost, 1981. (Biblioteka Kulturno nasljedje Bosne i Hercegovine)

 106.  
 107. Dizdar, Mak. Kameni spavac. / Urednik: Rajko Petrov Nogo. 3. izd. Sarajevo: Veselin Maslesa, 1973. (Biblioteka lektira)

 108.  
 109. Dizdar, Mak. Modra rijeka i druge pjesme. / Priredio: Kasim Prohic. Sarajevo: Veselin Maslesa, 1982.

 110.  
 111. Dizdar, Mak. Modra rijeka. Sarajevo: Svjetlost, 1971. (Biblioteka Savremenici)

 112.  
 113. Dizdar, Mak. Pjesme. Izbor pjesama. / Priredio: Augustin Stipcevic; Sime Vucetic, pogovor. Zagreb: Zora, 1972. (Mala biblioteka; sv. 274)

 114.  
 115. Dizdar, Mak. Poezija. Mak Dizdar. Sarajevo: Veselin Maslesa, 1968. (Biblioteka izabranih stihova)

 116.  
 117. Dizdar, Mak. Stari bosanski tekstovi. Sarajevo: Svjetlost, 1971. (Biblioteka Kulturno nasljedje)

 118.  
 119. Dizdar, Mak. comp. Stari bosanski tekstovi. Sarajevo: Svjetlost, 1969.

 120.  
 121. Dizdarevic, Zija. <Short Stories> Pripovijetke. Sarajevo: Veselin Maslesa, 1983. (Biblioteka Ars lektira)

 122.  
 123. Dizdarevic, Zija. Sabrana djela. Sarajevo: Svjetlost, 1968.

 124.  
 125. Dizdarevic, Zlatko. <Journal de guerre. English> Sarajevo: A War Journal. / Preface by Joseph Brodsky; introduction by Robert Jay Lifton; translated from the French by Anselm Hollo; edited from the original Serbo-Croatian by Ammiel Alcalay. New York: Fromm International, 1993.

 126.  
 127. Dizdarevic, Zlatko. <Portraits de Sarajevo. English> Portraits of Sarajevo. / Translated by Midhat Ridjanovic; edited by Ammiel Alcalay. 1st U.S. ed. New York: Fromm International, 1994.

 128.  
 129. Dizdarevic, Zlatko. Journal de guerre: chronique de Sarajevo assiegee. / Preface de Rony Brauman; traduit du serbo-croate par Sasa Sirovec; relecture de Francois Lo Jacomo. Paris: Spengler, 1993.

 130.  
 131. Djakovic, Luka. Politicke organizacije bosanskohercegovackih katolika Hrvata. Zagreb: Globus, 1985.

 132.  
 133. Djakovic, Luka. Polozaj Bosne i Hercegovine u austrougarskim koncepcijama rjesenja jugoslavenskog pitanja 1914-1918. Tuzla: Univerzal, 1980. (Biblioteka Istorija i revolucija)

 134.  
 135. Djakovic, Luka. Prilozi za demografsku i onomasticku gradu Bosne i Hercegovine. / Urednik: Branislav Djurdjev. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1979. (Gradja, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, knj. 23; Grada, Odjeljenje drustvenih nauka; knj. 19)

 136.  
 137. Djeciji o sebi. / Branko Copic i dr. Sarajevo: Veselin Maslesa, 1969. (Lastavica, Izbor 100 knjiga)

 138.  
 139. Djelo Mese Selimovica u knjizevnoj kritici. / Priredila: Razija Lagumdzija. Sarajevo: Oslobodjenje, 1986. (Biblioteka Sinteza)

 140.  
 141. Djilas, Milovan. Adil Zulfikarpasic: Eine politische Biographie aus dem heutigen Bosnien. / Milovan Djilas, Nadezda Gace. Deutsche ubersetzt und eingeleitet von Jens Reuter. Munchen: R. Oldenbourg, 1996. (Untersuchungen zur Gegenwartskunde Sudosteuropas; 33)

 142.  
 143. Djilas, Milovan. Lov na ljude. Sarajevo: Veselin Maslesa, 1990. (Savremena domaca knjizevnost)

 144.  
 145. Djogo, Gojko. <Selections> Izabrane i nove pesme. Beograd: Zavod za izdavacku delatnost, 1986. (Biblioteka Novi albatros; 15)

 146.  
 147. Djogo, Gojko. Kukuta: pesme. 2. izd. Beograd: Rad, 1978. (Konkurs udruzenih beogradskih izdavaca)

 148.  
 149. Djogo, Gojko. Tuga pingvina. Beograd: Vidici, Univerzitetski odbor SSJ Beogradskog univerziteta, 1967.

 150.  
 151. Djogo, Gojko. Vunena vremena. London: Izdanje Nase reci, 1982.

 152.  
 153. Djokic, Aleksandar. Samoupravno regulisanje radnih i drugih unutrasnjih odnosa u drzavnim organima, drustveno-politickim organizacijama i udruzenjima. Sarajevo: Sluzbeni list SRBiH, 1966.

 154.  
 155. Djonlagic, Ahmet. Dvadeset sedma divizija. Beograd: Vojnoizdavacki zavod, 1983.

 156.  
 157. Djordje, Celebic M. Geoloski sastav i tektonski sklop terena paleozoika i mezozoika izmedu Konjica i Prozora sa narocitim osvrtom na lezista Fe, Mn ruda. Sarajevo: Geoloski zavod, 1967. (Posebna izdanja Geoloskog glasnika; knj. 10)

 158.  
 159. Djordjevic, Branivoj. Srpskohrvatski pozorisni jezik: knjizevne i dijalekatske osobine. Beograd: Univerzitet umetnosti, 1974.

 160.  
 161. Djordjevic, Vladan. Die serbische Frage. <Microform> Stuttgart; Leipzig: Deutsche Verlags-Anstalt, 1909.

 162.  
 163. Djordjevic, Vladan. Die serbische Frage. Stuttgart; Leipzig: Deutsche Verlags-Anstalt, 1909.

 164.  
 165. Djordjic, Slobodan. Razvojni problemi industrije i privrede banjalucke regije. Banjaluka: Glas, 1980.

 166.  
 167. Djukic, Tomo K. Zbirka guslarskih pjesama. / Radivoj Papic: rijec uz zbirku pjesama Tomo K. Dukica. Sarajevo: Izdanje autora, 1966.

 168.  
 169. Djukic, Zlatko. Sindikat u samoupravnom drustvu. / Likovno rjesenje: Radoslav Tadic. Sarajevo: Studijski centar Gradske konferencije SK BiH; Oslobodjenje, 1975. (Biblioteka Savremene politicke teme; 18)

 170.  
 171. Djulabic, Sakib. Od Spahe do Alije: korjeni i buducnost savremenih Muslimana. Sarajevo: Ljiljan, 1994. (Biblioteka Demokratica)

 172.  
 173. Djurdjev, Branislav, ed. Jugoslavenske zemlje pod turskom vlascu, do kraja XVIII stoljeca: izabrani izvori. Zagreb: Skolska knj., 1962.

 174.  
 175. Djurdjev, Branislav. Dva deftera Crne Gore iz vremena Skender-bega Crnojevica. / Urednik: Nedim Filipovic. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1968. (Posebna izdanja, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine; knj. 9/1)

 176.  
 177. Djurdjev, Branislav. Kada i kako su nastali Despota Stefana zakoni za Novo Brdo. / Urednik: Desanka Kovacevic-Kojic. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1987. (Djela, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, knj. 65; Odjeljenje drustvenih nauka, knj. 37)

 178.  
 179. Djurdjev, Branislav. Postanak i razvitak brdskih, i crnogorskih i hercegovackih plemena: odabrani radovi. Titograd: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 1984. (Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Posebna izdanja)

 180.  
 181. Djurdjev, Branislav. Uloga crkve u starijoj istoriji srpskog naroda. Sarajevo: Svjetlost, 1964.

 182.  
 183. Djuretic, Veselin. Narodna vlast u BiH 1941-1945: razvitak i djelatnost NOO. 1. izdanje. Beograd: Narodna knjiga, 1981.

 184.  
 185. Djuric, Simeon. Srpski narodni obicaji u Gornjoj Krajini; Srpske narodne pripovetke. <Microform> Beograd: Srpska kraljevska akademija, 1934. (Srpski etnografski zbornik, knj. 50; Rasprave i gradja, knj. 1)

 186.  
 187. Djuric, Simeon. Srpski narodni obicaji u Gornjoj Krajini; Srpske narodne pripovetke. Beograd: Srpska kraljevska akademija, 1934. (Srpski etnografski zbornik, knj. 50; Rasprave i gradja, knj. 1)

 188.  
 189. Djuric, Vojislav. Srpskohrvatske bajke: antologija. Sarajevo: Narodna prosvjeta, 1957. (Narodna biblioteka)

 190.  
 191. Djuric-Kozic, Obren. Suma, Povrs i Zupci u Hercegovini. <Microform> Beograd: Srpska kraljevska akademija, 1903.

 192.  
 193. Djuric-Kozic, Obren. Suma, Povrs i Zupci u Hercegovini. Beograd: Srpska kraljevska akademija, 1903.

 194.  
 195. Djuricic, Mladen St. Knez i vitez Tesman Soldatovic. s.l.: s.n., 1968.

 196.  
 197. Djuricic, Mladen St. Mastodonti na Savi i Dunavu: odblesci s vode. Beograd: M. St. Djuricic, 1980.

 198.  
 199. Djurickovic, Dejan. Bosanska vila: 1885-1914. Sarajevo: Svjetlost, 1975. (Biblioteka Kulturno nasljedje Bosne i Hercegovine)

 200.  
 201. Djurovic, Dusan. Zov livada. Sarajevo: Svjetlost, 1989. (Biblioteka Savremenici: Proza)

 202.  
 203. Dobri pastir. <Serial> god. 1-. Sarajevo: s.n., 1950-.

 204.  
 205. Dolina rijeke Neretve od prethistorije do ranog srednjeg vijeka: znanstveni skup Metkovic 4-7. X 1977. Split: Hrvatsko arheolosko drustvo, 1980.

 206.  
 207. <Dolinom Neretve. English> The Neretva Valley. Tourist Guide. / Introduction, cover, and vignettes: Zuko Dzumhur; translation into English: Aleksandar-Sasa Petrovic. Beograd: Turisticki savez Hercegovine i Turisticka stampa, 1967.

 208.  
 209. Donadini, Ulderiko. Novele, romani, drame, kritike i eseji. Zagreb: Znanje, 1968.

 210.  
 211. Doncevic, Ivan. Bezimeni. Sarajevo: Svjetlost, 1966.

 212.  
 213. Doncevic, Ivan. Bezimeni. Zagreb: Mladost, 1970.

 214.  
 215. Donia, Robert J. <Bosnia and Hercegovina: A Tradition Betrayed. Serbo-Croatian>. Bosna i Hercegovina: tradicija koju su izdali. / Robert J. Donia, John V.A. Fine Jr.; prevela Nura Dika Kapic. Sarajevo: FAMA, 1995. (Edicija Mobilni Univerzitet)

 216.  
 217. Donia, Robert J. Bosnia and Hercegovina: A Tradition Betrayed. / Robert J. Donia, John V.A. Fine Jr.; with maps by John C. Hamer. New York: Columbia University Press, 1994.

 218.  
 219. Donia, Robert J. Islam under the Double Eagle: The Muslims of Bosnia and Hercegovina, 1878-1914. Boulder: East European Quarterly; New York: distributed by Columbia University Press, 1981. (East European Monographs; no. 78)

 220.  
 221. Donia, Robert J. The Politics of Factionalism: The Bosnian Moslems in Transition, 1878-1906. Dissertation (Ph.D.)-University of Michigan, 1976.

 222.  
 223. Donlagic, Ahmet. Njemacka ofanziva na istocnu Bosnu, januar-februar 1942. Beograd: Vojno delo, 1962.

 224.  
 225. Dopudja, Jelena. Narodni plesovi-igre u Bosni i Hercegovini. Zagreb: Kulturno-prosvjetni Sabor Hrvatske, 1986.

 226.  
 227. Draganovic, Krunoslav Stjepan. Opci sematizam katolicke crkve u Jugoslavije. Sarajevo: Izd. Akademije Regina Apostolorum, 1939.

 228.  
 229. Draganovic, Krunoslav. Herceg-Bosna i Hrvatska. / O. Dominik Mandic. Split: Laus, 1991. (Biblioteka Povjesnice; 3)

 230.  
 231. Drage, Geoffrey. Austria-Hungary. <Microform> New York: E. P. Dutton and Company, 1909.

 232.  
 233. Dragojlovic, Dragoljub. Krstjani i jereticka crkva bosanska. / Odgovorni urednik: Radovan Samardzic. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, 1987. (Posebna izdanja, Balkanoloski institut, Srpska akademija nauka i umetnosti; knj. 30.)

 234.  
 235. Drenovac, Nikola. Od oltara do revolucionara. Sarajevo: Svjetlost, 1976. (Biblioteka Memoari)

 236.  
 237. Drustveni plan Socijalisticke Republike Bosne i Hercegovine za period od 1976. do 1980. godine. / Odgovorni urednik: Nusret Muhovic. Sarajevo: Skupstina SR Bosne i Hercegovine, 1976.

 238.  
 239. Drustveno vaspitanje mladih. / Vera Filipovic: uvodna rijec; redakcioni odbor: Nikola Filipovic; Ismet Dizdarevic i Razija Arslanagic. Sarajevo: Savjet za drustveno vaspitanje djece Bosne i Hercegovine, 1966.

 240.  
 241. Drustvo istoricara Bosne i Hercegovine. Godisnjak. Sarajevo: s.n., 1960.

 242.  
 243. Dubic, Slavoljub. Uvodjenje u naucni rad (Nauka i naucni metod). Sarajevo: Zavod za izdavanje udzbenika, 1970.

 244.  
 245. Dubrovnik (Croatia) Arhiv. Arapski dokumenti u drzavnom arhivu u Dubrovniku. / Priredio i preveo: Besim Korkut. Sarajevo: Orijentalni institut, 1960-1969. (Orijentalni institut u Sarajevu, Posebna Izdanja; 1-3)

 246.  
 247. Ducic, Jovan, 1871-1943. Blago cara Radovana: knjiga o sudbini. Beograd: Prosveta, 1988. (Dzepna knjiga)

 248.  
 249. Ducic, Jovan. <Plave legende. English & Serbo-Croatian> Blue Legends. / Translated by Vasa D. Mihailovich. Columbus, OH: Kosovo Publishing Company, 1983.

 250.  
 251. Ducic, Jovan. Eseji. Putopisi. / Priredio: Zivorad Stojkovic. Novi Sad: Matica srpska; Beograd: Srpska knjizevna zadruga, 1971.

 252.  
 253. Ducic, Jovan. Gradovi i himere. Beograd: Srpska knjizevna zadruga, 1940. (Srpska knjizevna zadruga; kolo 43, knj. 294)

 254.  
 255. Ducic, Jovan. Izabrana dela. / Za stampu priredio i predgovor napisao: Vasilije Kalezic. Beograd: Narodna knjiga, 1964. (Jugoslovenski klasici)

 256.  
 257. Ducic, Jovan. Pesme. / Izbor i predgovor: Zoran Gavrilovic. Beograd: Rad, 1969. (Biblioteka Dom i skola)

 258.  
 259. Ducic, Jovan. Pesme. / Predgovor: Pero Slijepcevic. Beograd: Prosveta, 1968. (Biblioteka Prosveta)

 260.  
 261. Ducic, Jovan. Pesme. / Priredio: Milan Kasanin. Beograd: Srpska knjizevna zadruga, 1968. (Srpska knjizevna zadruga; kolo 61, knj. 410)

 262.  
 263. Ducic, Jovan. Pesme. / Priredio: Zoran Gavrilovic. Beograd: Rad, 1966. (Jugoslovenski pisci)

 264.  
 265. Ducic, Jovan. Pesme. Beograd: Narodna knjiga, 1965. (Jugoslovenski klasici)

 266.  
 267. Ducic, Jovan. Pesme: Jovan Ducic. / Predgovor: Pero Slijepcevic. Beograd: Prosveta, 1968. (Biblioteka Prosveta; 160)

 268.  
 269. Ducic, Jovan. Pesme: O pesnicima. / Izbor i redakcija: Zivorad Stojkovic. Novi Sad: Matica srpska; Beograd: Srpska knjizevna zadruga, 1971. (Biblioteka Srpska knjizevnost u sto knjiga; knj. 52)

 270.  
 271. Ducic, Jovan. Pesme: putopisi, eseji. Novi Sad: Matica srpska, 1957.

 272.  
 273. Ducic, Jovan. Sabrana dela Jovana Ducica. / Uredili: Mesa Selimovic i Zivorad Stojkovic. Beograd: BIGZ, 1989-1990.

 274.  
 275. Ducic, Jovan. Sabrana djela. / Uredili: Mesa Selimovic i Zivorad Stojkovic. Sarajevo: Svjetlost; Beograd: Prosveta, 1969.

 276.  
 277. Ducic, Jovan. Staza pored puta. Sabac: Glas Crkve, 1988. (Posebna izdanja; knj. 12)

 278.  
 279. Ducic, Jovan. Sto pesama. / Izbor i predgovor: Milovan Danojlic. Beograd: Slovo ljubve, 1979. (Ex libris; kolo 1, 12)

 280.  
 281. Dughaym, Mahmud Muhammad al-Sayyid. al-Busnah wa-al-Harsak: haqa’iq tarikhiyah, wa-maqalat fi al-mihnah wa-watha’iq hammah jiddan. / ta’lif Mahmud Muhammad al-Sayyid al-Dughaym. Egypt?: Maktabat al-Sunnah, 1994?.

 282.  
 283. Dundjerovic, Ratko. Psiholoski aspekti samoupravljanja. 1. izd. Sarajevo: Svjetlost, 1982. (Biblioteka Pedagosko-andragoske i psiholoske biblioteke Kreativnost)

 284.  
 285. Durakovic, Enes. Govor i sutnja tajanstva: pjesnicko djelo Maka Dizdara. Sarajevo: Svjetlost, 1979. (Biblioteka Savremenici)

 286.  
 287. Durakovic, Enes. Pjesnistvo Skendera Kulenovica. Sarajevo: Veselin Maslesa, 1983.

 288.  
 289. Durakovic, Enes. Rijec i svijet: studije i eseji o bosanskohercegovackim pjesnicima dvadesetog vijeka. Sarajevo: Svjetlost, 1988. (Biblioteka Savremenici)

 290.  
 291. Durakovic, Nijaz. Prokletstvo Muslimana. Sarajevo: Oslobodjenje, 1993.

 292.  
 293. Duric, Simeon. Srpski narodni obicaji u Gornjoj Krajini; Srpske narodne pripovetke. <Microform> Beograd: Srpska kraljevska akademija, 1934. (Srpski etnografski zbornik, knj. 50; Rasprave i grada, knj. 1)

 294.  
 295. Duricic, Mladen St. Knez i Vitez Tesman Soldatovic. s.l.: s.n., 1968.

 296.  
 297. Dva prva popisa zvornickog Sandzaka (iz 1519. i 1533. godine). / Desifrovao, preveo i obradio: Adem Handzic; urednik: Milorad Ekmecic. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine: Srpska akademija nauka i umetnosti, 1986. (Grada, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Srpska akademija nauka i umetnosti, knj. 26; Odeljenje drustvenih nauka, knj. 22)

 298.  
 299. Dvorzak, Stanko. Kranjcevic. Mostar: Vlastito izdanje, 1967.

 300.  
 301. Dzadzic, Petar, comp. Korok, nezetek, alkotasok: Esszek es kritikak. Novi Sad: Forum konyvkiado, 1968.

 302.  
 303. Dzadzic, Petar, ed. Kriticari o Andricu. Beograd: Nolit, 1962.

 304.  
 305. Dzadzic, Petar. Hrastova greda u kamenoj kapiji: mitsko u Andricevom delu. 1. izd. Beograd: Narodna knjiga, 1983. (Savremeni jugoslovenski pisci)

 306.  
 307. Dzadzic, Petar. O prokletoj avliji. 2., dop. izd. Beograd: Srpska knjizevna zadruga, 1992. (Mala biblioteka Srpske knjizevne zadruge)

 308.  
 309. Dzadzic, Petar. O prokletoj avliji. Beograd: Prosveta, 1975.

 310.  
 311. Dzafcic, Ibrahim. Fragmenti iz politicke istorije B.-H. muslimana. Sarajevo: Za stampariju Obod Jovan Karic, 1925.

 312.  
 313. Dzaja, Mato. Banja Luka u putopisima i zapisima 3. izd. Banja Luka: Glas, 1973.

 314.  
 315. Dzaja, Mato. Od Jukica do Hadziomerspahica. Banja Luka: Glas, 1976.

 316.  
 317. Dzaja, Srecko M. Bosnien-Herzegowina in der osterreichisch-ungarischen Epoche, 1878-1918: Die Intelligentsia zwischen Tradition und Ideologie. Munchen: Oldenbourg, 1994. (Sudosteuropaische Arbeiten; 93)

 318.  
 319. Dzaja, Srecko M. Die "Bosnische Kirche" und das Islamisierungsproblem Bosniens und der Herzegowina in den Forschungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Munchen: R. Trofenik, 1978. (Beitrage zur Kenntnis Sudosteuropas und des Nahen Orients; 28 Bd.)

 320.  
 321. Dzaja, Srecko M. Katolici u Bosni i zapadnoj Hercegovini na prijelazu iz 18. u 19. stoljece: doba fra Grge Ilijica Varesanina, 1783-1813. Zagreb: Krscanska sadasnjost, 1971. (Analecta Croatica Christiana; sv. 2)

 322.  
 323. Dzaja, Srecko M. Konfessionalitat und Nationalitat Bosniens und der Herzegowina: voremanzipatorische Phase 1463-1804. Munchen: Oldenbourg, 1984.

 324.  
 325. Dzaka, Becir. Nasa narodna epika i Firdusijeva Sahnama. Sarajevo: Svjetlost, 1976.

 326.  
 327. Dzambo, Jozo. Buchwesen in Bosnien und der Herzegowina (1800-1878): zum Problem der Lesersoziologie. Frankfurt am Main; New York: P. Lang, 1985.

 328.  
 329. Dzamonja, Dario. Drugo izdanje. Sarajevo: Veselin Maslesa, 1987. (Savremena domaca knjizevnost)

 330.  
 331. Dzemal Bijedic. / Red: Muhamed Abadzic et al.; odgovorni urednik: Veselin Mitrasevic. Sarajevo: Oslobodjenje, 1981.
 332.  

 333. Dzumhur, Zuko. Hodoljublja. Zagreb: Znanje, 1982. (Hit, Biblioteka moderne literature; kolo 19, sv. 114)

 334.  
 335. Dzumhur, Zuko. Nekrolog jednoj carsiji. 2. izd. Beograd: Narodna knjiga, 1982.

 336.  
 337. Dzumhur, Zuko. Pisma iz Azije. / Izabrao i priredio: Ivo Mutevelic; predgovo: Ivo Andric. Mostar: Prva knjizevna komuna, 1983. (Bibliofilsko izdanje)
  
 
BACK
TABLE OF CONTENTS
NEXT