Index Translationum   Search result
 
   Your query was: Original language = kaz AND Country=CHN

   15 records found in Index Translationum database

1/15 Ašimbekov, C. M.: Afuhan jiaodian he zhongya anquan wenti [Chinese] (ISBN: 7-311-02076-X) / Wang, Jinguo; Yang, Shu / Lanzhou: Lanzhou daxue chubanshe [China, People's Republic of], 2002. 18,229ye [Kazakh]
2/15 Hafizova, Klara: Shi si - shi jiu shiji zhongguo zaizhong yangya xiya de waijiao [Chinese] (ISBN: 7-311-02118-9) / Wang, Shangda; Yang, Shu / Lanzhou: Lanzhou daxue chubanshe [China, People's Republic of], 2002. 266ye [Kazakh]
3/15 Er shi yi shiji de daxue - chuangxin yu gaige [Chinese] (ISBN: 7-5425-0636-6) / Kuitun: Yili renmin chubanshe [China, People's Republic of], 2002. 182ye , cai zhao [Kazakh]
4/15 Nazarbaev, Nursultan: Shidai mingyun geren [Chinese] (ISBN: 7-02-004171-X) / Lu, Bing; Wang, Pei / Beijing: Renmin wenxue chubanshe [China, People's Republic of], 2003. 212ye , zhao pian [Kazakh]
5/15 Beleer-ün yerüyin medelge [Mongolian, Peripheral] / Wulumuqi: Xinjiang renmin chubanshe [China, People's Republic of], 1985. 244ye , cha tu ,biao ge Cao yuan chang shi [Kazakh]
6/15 A'erpameisi : Hasakezu yingxiong shishi : sanwen ti [Chinese] (ISBN: 7-105-03850-0) / Hu, Nan; Wang, Jingsheng / Beijing: Minzu chubanshe [China, People's Republic of], 2000. 154ye [Kazakh]
7/15 Nazarbaev, Nursultan: Qianjin zhong de Hasakesitan [Chinese] (ISBN: 7-105-03898-5) / Ha, Yixia / Beijing: Minzu chubanshe [China, People's Republic of], 2000. 242ye , zhao pian [Kazakh]
8/15 Auzov, Muthar: Abai zhi lu [Chinese] (ISBN: 7-105-06116-2) / Gao, Shunfang / Beijing: Minzu chubanshe [China, People's Republic of], 2004. 2ce (1547ye ), zhao pian [Kazakh]
9/15 Yaoyuan de dipingxian [Chinese] (ISBN: 7-105-06033-6) / Jiao, Shaye; Zhang, Sentang / Beijing: Minzu chubanshe [China, People's Republic of], 2004. 292ye , zhao pian [Kazakh]
10/15 Hanha yuyanxue cidian [Chinese] / Beijing: Minzu chubanshe [China, People's Republic of], 1984. 438ye [Kazakh]