Index Translationum   Search result
 
   Your query was: Country=RWA

   2 records found in Index Translationum database

1/2 Kilaka, John: Ubucuti bw'imbeba n'inzovu [Rwanda] / Gyr-Ukunga, Anyesi / Kigali: Bakame [Rwanda, Rwandese Republic], 2004. 32 p. Bilingual ed. Gute Freunde [German]
2/2 Le mil chanceux [French] / Gahire, Akaro / Kigali: s. n. [Rwanda, Rwandese Republic], 2000. 28 p. [Rwanda]