Index Translationum   Search result
 
   Your query was: Country=ALB

   5529 records found in Index Translationum database

1251/5529 Kotani, Apostol: The hebrews in Albania during centuries [English] / Tiranë: Dituria [Albania], 1996. 216 p. 2. ed. Hebrejtë në Shqipëri gjatë shekujve [Albanian]
1252/5529 Hobsbawm, Eric John: Kombet dhe nacionalizmi që nga 1780-a: programi, miti, realiteti [Albanian] / Shehu, Bashkim / Tiranë: Toena [Albania], 1996. 207 p. ill. Nations and nationalism since 1780 [English]
1253/5529 Castellan, Georges: Histori e Ballkanit: shekulli XIV-XX [Albanian] / Omari, Luan; Puto, Arben / Tiranë: Çabej MÇM [Albania], 1996. 551 p. ill. Histoire des Balkans, XIVe-XXe siécle [French]
1254/5529 Symposium on Kosova issue, Tirana, 1993: The Kosova issue: a historic and current problem [English] / Tiranë: Eurorilindja [Albania], 1996. 230 p. Çështja e Kosovës-një problem historik dhe aktual [Albanian]
1255/5529 Brahaj, Jaho: Il primo albanese d'Italia [Italian] / Noti, D. / Lezhë: Lisitan [Albania], 1995. 92 p. ill. Arbëreshi i parë në Kalabri [Albanian]
1256/5529 Nisbet, Robert A.: Në kërkim të bashkësisë: studim mbi etikën e rendit dhe tëlirisë [Albanian] / Tiranë: Shtëpia Botuese Enciklopedike [Albania], 1996. 337 p. The Quest for Community [English]
1257/5529 Konventa kuadër për mbrojtjen e pakicave kombëtare [Albanian] / Tiranë: Eurorilindja [Albania], 1996. 60 p. [English], [French]
1258/5529 Të drejtat e njeriut: një sfidë e përhershme për Këshillin e Evropës [Albanian] / Tiranë: Albinform [Albania], 1996. 156 p. Human rights: a continuing challenge for the Council of Europe [English]
1259/5529 Birdzell, Luther Earle; Rosenberg, Nathan: Si u pasurua perëndimi: transformimi ekonomik i botës industriale [Albanian] / Gjymshana, Vath / Tiranë: Elena Gjika [Albania], 1995. 408 p. How tthe West grew rich [English]
1260/5529 Karta europiane e gjuhëve krahinore ose minoritare [Albanian] / Tiranë: Eurorilindja [Albania], 1996. 40 p. European charter for regional minority languages [English]