Index Translationum   Search result
 
   Your query was: Country=SVK

   13504 records found in Index Translationum database

2691/13504 Dobhan, Ulrich; Körner, Reinhard: Svätý Ján z Kríža [Slovak] / Richterová, Magdaléna / Bratislava: Lúč [Slovak Republic], 1995. 217 s. Johannes vom Kreuz [German]
2692/13504 Doney, Meryl: Ježiš [Slovak] / Šaturová-Seppová, Magda / Bratislava: Alfa konti [Slovak Republic], 1995. 20 s. Jesus, the man who changed history [English]
2693/13504 Drenkelfort, Heinrich: Blahoslavený Arnold Janssen (1837-1909) - zakladateľ Spoločnosti Božieho Slova [Slovak] / Loydl, Ján / Nitra: Spoločnosť Božieho Slova [Slovak Republic], 1996. 235 s., 8 s. obr. príl. 2. (opr.) vyd. [German]
2694/13504 Dunnam, Maxie: Živá modlitba [Slovak] / Křížová, Jana; Ružovičová, Jana / Bratislava: ECM [Slovak Republic], 1996. 112 s. The Workbook of Living Prayer [English]
2695/13504 Ephraïm, brother: Polia sa už zlátia [Slovak] / Kostolanský, Felix / Bratislava: Serafin [Slovak Republic], 1995. 169 s. Déjà les blés sont blancs pour la moisson [French]
2696/13504 Evely, Louis: Otčenáš [Slovak] / Dančo, Vincent / Trnava: Dobrá kniha [Slovak Republic], 1996. 123 s. 2. ed. Notre Père [French]
2697/13504 Florenskij, Pavel Aleksandrovič: Soľ zeme, alebo, Príbeh o živote starca Getsemanského skitu, kňaza a mnícha abbu Izidora, ktorý spísal a po poriadku vyložil jeho nehodný duchovný syn Pavel Florenskij [Slovak] / Komorovský, Ján / Bratislava: Nové město [Slovak Republic], 1996. 98 s. Soľ zemli [Russian]
2698/13504 Florentová, Helena; Kopecký, Vladimír: Kresťanské nebo [Slovak] / Kostolanský, Felix / Bratislava: Mladé letá [Slovak Republic], 1995. 120 s. Křesťanské nebe [Czech]
2699/13504 Fox, Eddie H.; Morris, George E.: Nech tak hovoria Pánovi vykúpení! [Slovak] / Procházková, Lenka / Bratislava: ECM [Slovak Republic], 1996. 90 s. Let the redeemed of the Lord Say SO! [English]
2700/13504 Fox, Eddie H.; Morris, George E.: Základy kresťanského obrátenia a učeníctva [Slovak] / Procházka, Pavel / Bratislava: ECM [Slovak Republic], 1996. 49 s. Basics of Christian conversion and discipleship [English]